beta версия

География

География в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност География горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Университетското географско образование в България води началото си от 1898 г., когато в Историко-филологическия факултет се създава катедра по география и етнография. Днес обучението по география се осъществява от преподаватели от пет катедри.

Бакалавърското обучение има продължителност 8 семестъра (4 учебни години) и целта му е подготовката на широкообразовани специалисти в областта на географията. Заедно с това студентите могат да получат педагогическа правоспособност, което им дава възможност да работят в системата на средното образование в страната.

От учебната 2001-2002 г. в Геолого-географския факултет започва обучение по специалност География, магистърска степен. Кандидатите за магистърско обучение се класират по документи, като балът се формира от оценката от държавния изпит или защитата на дипломна работа и средния успех от всички семестриални изпити. Записването на класираните студенти става до 1 октомври.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следните линкове:

за редовно обучение:

за задочно обучение:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+