beta версия

Информатика

Информатика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Информатика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Даване на фундаментални теоретични основи и развиване на практически умения в основните направления на информатиката: компютърни науки, софтуерно инженерство и информационни системи.

Подготовка на висококвалифицирани специалисти по информатика, способни да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи, можещи самостоятелно да анализират, проектират и реализират компютърни системи и мрежи.

Професионална реализация:

Студентите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по информатика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета или успешно да се реализират като аналитични и приложни специалисти по математическо осигуряване на компютърни системи, преподаватели във висши учебни заведения, приложни специалисти в областта на точните науки и др.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+