beta версия

Инженерна физика

Инженерна физика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Инженерна физика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

В специалност ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА избираемите курсове са в областта на микроелектрониката, информационните технологии, приложната оптика, квантовата електроника и лазерната техника, полупроводниковата оптоелектроника, измервателната електроника, материалознанието, инженерната химия и химичните технологии, метрологията и други области.

Бакалаврите по “Инженерна физика” са подготвени да: провеждат експериментални и теоретични изследвания и практическа работа по съвременните перспективни направления на приложната физика, квантовата електроника, полупроводниковата техника и технология, ядрената енергетика; проектират и конструират нови прибори и апарати; разработват нови технологии, организират и ръководят комплексни изследвания и производства в съвременните направления на медицинската физика , метрологията, физиката и техниката на полупроводниковите материали и прибори, микроелектрониката и компютърните технологии, съвременни комуникации, квантовата електроника и ядрената техника.

Специалистите от специалност “Инженерна физика” се реализират в машиностроителната и металообработващата промишленост, електрическата промишленост, приборостроенето, електронната промишленост, изчислителната техника, радиотехническа и съобщителната техника, комуникации, механизираната и автоматизираната обработка на данни и информация, науката и образованието

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+