beta версия

Иранистика

Иранистика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Иранистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

  • Основаването на Специалност Иранистика към Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) при Факултета по Класически и нови филологии (ФКНФ) в СУ “Св. Климент Охридски” има своята предистория. 

  • Преподаването на персийски език води началото си у нас от 1959 година, когато в СУ “Св. Климент Охридски” започва изучаването му в специалност Тюркология като факултативна дисциплина. След откриването на специалностите Арабистика и Индология, тази факултативна дисциплина влиза и в техните учебни планове. 

  • През учебната 1991-1992 година е открита Персийска филология като Втора специалност, в която се изучават дисциплините: Персийски език, Теоретична граматика на персийския език, История на Персия и Иран, Класическа персийска литература и Съвременна персийска литература. 

  • Иранистика като редовна университетска специалност се открива през учебната 1993-1994 година в рамките на ЦИЕК към ФКНФ. Оттогава СУ “Св. Климент Охридски” ежегодно обявява редовен прием за студенти в специалност Иранистика. 

  • Понастоящем специалност Иранистика влиза в състава на Катедра Класически Изток към ЦИЕК – ФКНФ. В учебния план на бакалавърската степен на специалността фигурират 22 задължителни и над 40 избирателни дисциплини. От учебната 2008-2009 година се водят занятия и по интердисциплинарната магистърска програма “Индийско и иранско обществознание”. 

  • Днес випускници на специалност Иранистика са повече от 50 дипломирани иранисти, реализиращи своите знания и умения в най-различни сфери на обществения живот. Кадри на специалността днес работят в Министерството на външните работи, в Министерството на вътрешните работи, в сферата на културата, на науката, в системата на държавната сигурност, на туризма и търговията, в чужбина. 

  • Освен в СУ “Св. Климент Охридски” преподавателите от специалност Иранистика водят различни иранистични дисциплини и в други висши учебни заведения: Бургаския свободен университет, Академията на МВР, Нов български университет. Преподавателите от специалността са редовни участници на научни форуми у нас и в чужбина. Техни доклади са изнасяни в Кабул, Анкара и Техеран. За изминалите петнадесет години научната продукция на специалността надхвърля 20 преводни и 10 авторски заглавия, едно от които издадено в ИР Иран от страна на Министерството на културата и ислямското наставление.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+