beta версия

Кореистика

Кореистика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Кореистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Специалност Кореистика е открита през 1995 г. и предлага три образователно-квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска.

Характерът и целите на бакалавърската програма на специалност Кореистика са в съответствие с общите изисквания в страната за филологическа подготовка, както и с възприетите в подобни специалности по света критерии за придобиване на кореистично образование. Те отговарят и на нуждите на България и задоволяват необходимостта от висококвалифицирани специалисти - кореисти в областта на образованието, културата, международните отношения, държавния апарат, вътрешната сигурност, средствата за масово осведомяване, книгоиздаването и туризма, както и навсякъде, където се изискват задълбочени филологически и общокултурни познания върху Корея и Източна Азия.

Завършилите бакалавърска степен по кореистика могат да намерят професионална реализация в различни сфери на културния, стопанския и обществения живот на страната като експерт-филолози с общотеоретична и частноспециализираща кореистична подготовка, като преводачи от и на корейски език или по тясноспециализирана кореистична и източноазиатска проблематика, както и в областта на българо-корейските междудържавни политически, културни и икономически отношения.

Специалност Кореистика участва в Магистърската програма “Източноазиатски култури”, разработена съвместно със специалностите Японистика и Китаистика и обучава специалисти-ориенталисти за получаване на ОКС “магистър”, които да бъдат компетентни по въпросите на Източноазиатския регион в цялото му многообразие. Програмата има за цел да даде повече възможности за профилиране и реализация на завършилите ОКС “Бакалавър” в тези специалности, да се разгърнат източноазиатските изследвания у нас, да бъдат привлечени към такива изследвания и бакалаври, получили профилирана подготовка и в други области (международни отношения, етнология, история, философия и др.)

Завършилите програмата могат да намерят професионална реализация в различни сфери на културния, стопанския и обществения живот на страната като специалисти в областта на образованието, културата, международните отношения, книгоиздаването, туризма и др).

Специалност Кореистика подготвя специалисти на докторско ниво, които да участват в академичния процес в СУ “Св. Климент Охридски” и в други средни и висши учебни заведения.

Гореизложените цели са в пълно съответствие с нуждите на страната ни, която по пътя на постепенното си глобализиране, все повече задълбочава сътрудничеството си с Република Корея и Източна Азия като цяло. Този процес създава непрекъснато увеличаваща се нужда от кадри с университетска подготовка по корейски език, литература, култура, политика и икономика. Към настоящия момент специалност Кореистика напълно удовлетворява тази обществена потребност, доказателство за което е обстоятелството, че в повечето случаи завършилите тази специалност намират удовлетворяваща ги работа ви професионална реализация по специалността. Немалка част от тях продължава своето образование в Република Корея, като се обучават по Магистърски програми в различни университети в Република Корея.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+