beta версия

Математика и информатика

Математика и информатика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Математика и информатика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Даване на фундаментални знания в основните направления на математиката и информатиката и практически умения за преподаването им в средните училища.

Подготовка на висококвалифицирани учители по математика и по информатика. Освен че получават фундаментална подготовка по математика и информатика, студентите се запознават със съвременните образователни технологии и стратегии в тези области.

Професионална реализация:

Студентите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по математика и информатика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета или да се реализират като учители по математика и по информатика. Солидната им подготовка по информатика им дава възможност да се реализират и като специалисти в областта на информационните технологии.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+