beta версия

Минало и съвремие на Югоизточна Европа

Минало и съвремие на Югоизточна Европа в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

  • Специалността е насочена към базисната широкопрофилна подготовка на студентите в областта на историята, политологията, балканските езици и култура. Студентите получават теоретически и практически познания по история, политически науки, икономика, езици, които им дават възможност да се реализират професионално в различни сфери на научния, обществения, политическия и културния живот на България, в рамките на Европейския съюз.

  • Бакалавърската степен се реализира в четири години (8 семестъра). Учебният план включва три модула – исторически, политологически и езиково-културен. В неговото съдържание са поставени две задължителни практики: в архива на Министерство на външните работи и теренна практика по спешна антропология. Важна съставна част от учебния план са избираемите дисциплини, разпределени в два модула: исторически и политологически. Списъкът на дисциплините от избираемите модули е отворен и може да бъде допълван и актуализиран. Студентите задължително избират поне две дисциплини от историческия и три от политологическия модул. Избираемите дисциплини от последния са разпределени в три направления: теория и методология, политика и регионална сигурност, регионални политологически проблеми.

  • Модулът балкански език и култура предвижда задължителен избор на два от предложените три балкански езика: гръцки, румънски и турски. В програмата се предвижда студентите да изучават допълнително чужди езици и спорт като факултативни дисциплини. Също така в учебния план са включени учебни екскурзии в балканските страни.

  • Студентите ще имат възможността да участват в програми за обмен с реномирани европейски университети (Исторически факултет сега има сключени договори за обмен на студенти с 12 държави и 20 университета – Париж, Грьонинген, Копенхаген, Болоня, Прага, Мадрид, Солун, Янина, Белград и мн. др.).

Квалификационна характеристика

  • След завършване на бакалавърска степен на специалност “Минало и съвремие на Югоизточна Европа” студентите могат да продължат обучението си в магистърска и докторска степен или да работят в различни министерства, комитети, медии, неправителствени организации, чийто предмет на дейност са страните, обществата, малцинствените и религиозните групи на Балканския полуостров. Добрата им езикова подготовка е предпоставка за реализацията им в други перспективни дейности, като туризма или като преводачи, в сферата на международната търговия и в различни административни и неправителствени структури.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+