beta версия

Музика

Музика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Музика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността “Музика” подготвя специалисти за получаване на квалификация музикален педагог, който е способен да провежда цялостен учебно- възпитателен процес по музика.
Бакалавърът по “Педагогика на обучението по музика” може да се реализира като:

    • музикален педагог в детските заведения, началните, средните и горните класове на СОУ;

    • музикален педагог в паралелките с разширено изучаване на музика /І-VІІІ клас и паралелки с профил”Музика” - ІХ-ХІІ клас/;

    • музикален педагог в школи и центрове за детско музикално творчество и изкуство;

    • музикален педагог към общински и регионални комисии по образование и култура.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+