beta версия

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Предучилищна и начална училищна педагогика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” се подготвят педагози за предучилищна и начална училищна възраст /детски градини, начални училища, специализирани и профилирани детски градини и начални училища за деца от 2 до 11 годишна възраст/ в степента бакалавър. Бакалавърът по “Предучилищна и начална училищна педагогика” може да заема следните длъжности:

  • предучилищен учител;

  • начален учител;

  • учител-възпитател;

  • педагог-психолог в детските градини и начални училища;

  • възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст;

  • ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и в групи за извънкласна дейност;

  • административно-управленска длъжност;

  • научна и научно-помощна длъжност;

  • длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация;

  • консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст, в диагностични и прогностични центрове;

  • консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни училища.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+