beta версия

Приложна математика

Приложна математика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Приложна математика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Даване на фундаментални знания в основните направления на приложната математиката: математическата иконо-мика, компютърната математика, меха-ника, статистика, математическите фи-нанси, застрахователната математика и др. 

Подготовка на висококвалифицирани специалисти с умения за прилагане на математическия апарат, съчетан с най–новите информационни технологии, за решаване на широк кръг приложни проблеми.

Професионална реализация:

Студентите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по приложна математика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета или успешно да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти. Същевременно тяхната солидна математическа подготовка им дава възможност и за реализация в областта на математическата икономика, банковото дело, когнитивните науки, лингвистиката, физиката, биологията, философията и др.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+