beta версия

Психология

Психология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Психология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Бакалавърската програма по психология има за цел да представи на студентите основите на научната психология, осигурявайки здрав фундамент на психологическото познание и изследователската практика. Тя им дава възможност да се запознаят с достиженията на психологическата наука в областите: мотивация на поведението; психични процеси; индивидуални различия; развитие на личността през жизнения цикъл; човешкото поведение в норма и патология; взаимоотношения в семейството, на работното мястои в групите; планиране и провеждане на психологически изследвания. Програмата цели постигането на задълбочено разбиране на психичните феномени, на себе си и на другите от гледна точка на хипотезите, теориите и понятията, разработени в отделните клонове на психологията и водещите парадигми.

Професионална реализация:

Специалността подготвя специалисти, които имат базисни познания по психология и могат да продължат обучението си в магистърски програми по психология за придобиване на професионална квалификация или да открият практическа реализация в различни области на обществения живот.

Успешно завършилите получават образователно-квалификационната степен бакалавър по психология и могат да се реализират като психолози в различните звена на социалната практика: образование и здравеопазване, управление и държавна администрация, системата на МВР и МО, организации за подбор, оценка и развитие на персонала, психологически звена в съдебната и пеницитарната система, неправителствени организации и др.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+