beta версия

Специална педагогика

Специална педагогика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Специална педагогика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

В специалността “Специална педагогика” се подготвят педагози за работа с деца от ранна, предучилищна, начална училищна възраст и от прогимназиалния курс в специалните учебно-възпитателни и медико-социални заведения за възрастни индивиди с физически и психически нарушения. Студентите могат да изберат следните модули: “Слуховоречева рехабилитация”; “Педагогика на зрителнозатруднените”; “Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност”.

Професионална реализация:

Бакалавърът по “Специална педагогика” може да заема следните длъжности:

  • речеви терапевт при нарушение на eghjnbnrn развитие;

  • речеви терапевт по афазиология;

  • речеви терапевт по комуникативни нарушения при сензорна недостатъчност;

  • речеви терапевт по гласови разстройства;

  • речеви терапевт по комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност;

  • диагностик на развитието при слухови, речеви и комбинирани нарушения;

  • диагностик и езиков терапевт по слухова и речева патология;

  • диагностик на деца с интелектуална недостатъчност;

  • педагог на деца с интелектуална недостатъчност в помощни детски градини;

  • учител в помощно училище І-ІV клас;

  • възпитател в помощно училище;

  • специален педагог в социалните домове;

  • специалист- методик за работа с лица с интелектуална недостатъчност в системата на науката и образованието, социалните грижи и здравеопазването;

  • консултант по проблемите на умствената изостаналост;

  • специалист в дневните центрове за децата с интелектуална недостатъчност от предучилищна, начална и горна училищна възраст и дневните центрове за възрастни с интелектуална недостатъчност;

  • учител на зрително затруднени деца в началния курс;

  • учител по специалните програми за зрително затруднени;

  • ресурсен учител в системата на интегрираното обучение и ранно въздействие;

  • учител на деца с множество увреждания; специалист по рехабилитация на възрастни зрително затруднени;

  • учител и възпитател в предучилищните заведения в началния, средния и горния курс на болничните, санаториалните и оздравителните училища;

  • консултант, специалист в центровете по рехабилитация и соматопедичните училища;

  • възпитател в училища за деца с комбинирани нарушения, педагог-съветник.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+