beta версия

Туризъм

Туризъм в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Туризъм горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението по специалност туризъм в рамките на Геолого-географския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" има дългогодишни традиции. Отделна специалност "География на туризма" беше създадена още преди 25 години, а от 1993 г. е обособена като специалност Туризъм.

Основните принципи в обучението са: ориентация към европейската структура на учебните планове в туристическото образование, постигане на баланс между теоретичната и практическата подготовка (6-ти семестър от обучението се провежда като "производствен" стаж в туристическата индустрия), индивидуализация, интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението, засилени връзки с туристическия отрасъл.

Студентите-бакалаври завършват с писмен държавен изпит, а студентите-магистри - с дипломна работа, която представлява акт на квалификация за степента Магистър по туризъм. Подготовката се осъществява паралелно с обучението във втория семестър.

Съществен принос за професионалната подготовка на специалистите по туризъм има добрата техническа база - специализирана библиотека по туризъм с достъп до Интернет.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+