beta версия

Японистика

Японистика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Японистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Цели

Образователни

Бъдещите специалисти-японисти да получат систематизирани знания, високо ниво на писмено и говоримо усвояване на японския език, както и комплексна изтоковедска подготовка.

Професионални

Подготовка на високо квалифицирани специалисти по японистика, способни да се интегрират професионално в различни страни по света.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите, завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по японистика могат да продължат обучението си в магистърска степен по Източноазиатски култури, както и по специалностите от ФКНФ, или успешно да се реализират като: преподаватели в системата на образованието, специалисти в областта на лингвистиката, историята и културата, журналисти, специалисти и експерти в административни структури на различни държавни ведомства и фирми, като преводачи в частния и държавния туристически бизнес, в издателския бранш, в системата на библиотечното дело, в различни научно-изследователски институти.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+