beta версия

Икономика на човешките ресурси

Икономика на човешките ресурси в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Икономика на човешките ресурси горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Обучението е съобразено с практиката на водещи европейски университети, които предлагат подготовка в тази област, и включва придобиването на знания и умения за задълбочено разбиране на многобройните аспекти на труда: заетост и пазар на труда, индустриални отношения, управление на човешките ресурси, организационно поведение, социално осигуряване и др. Образователната цел е подготовката на висококвалифицирани специалисти с възможности за успешна кариера в публичната администрация и бизнеса.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Човешки ресурси", "Демография", "Социална политика", "Организационно поведение", "Индустриални отношения", "Икономическа култура", "Икономическа политика", "Икономика на обществения сектор", "Микроикономическа теория", "Евристични методи", "Институционална икономика", "Фирмена култура", "Въведение в иконометрията", "Интернет и уебдизайн", "Търговско право", "Проектиране на управленски информационни системи", "Одитинг", "Иновации".

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Управление на човешки ресурси", "Организация и трудови стандарти", "Осигурителни системи", "Трудова и социална статистика", "Застраховане", "Трудово и осигурително право", "Управление на заплатите", "Пазар на труда", "Безопасни и здравословни условия на труд", "Организация и управление на осигурителните фондове", "Социално подпомагане".

Завършилите специалността могат да работят като ръководители, експерти и специалисти във: централната и местната администрация, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, структурните звена по управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и фирми от всички отрасли и форми на собственост, синдикални организации и съюзи, центрове и заведения за социално подпомагане, застрахователни дружества, пенсионноосигурителни и здравноосигурителни дружества, агенции за подбор на персонал, консултантски организации и др.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+