beta версия

Макроикономика

Макроикономика в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Макроикономика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

В специалността се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Образователната цел е придобиването на професионални знания и умения за изследователска работа в икономически системи, разработване и осъществяване на стопански решения на всички равнища в икономиката.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти в стопански организации, държавни институции, неправителствени организации, в сферата на инвестиционната, фискалната и паричната политика, политиката на доходите, валутно-финансовите операции, разработването на оптимизационни модели, икономическото прогнозиране; преподаватели в университетски и други образователни институции, експерти и ръководители в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени, неправителствени и международни икономически организации.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+