beta версия

Политическа икономия

Политическа икономия в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Политическа икономия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Специалност "Политическа икономия" съществува от основаването на университета през 1920 г. През близо вековната си история тя преминава през различни етапи. Понастоящем в нея се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на икономическата теория. Образователната цел на специалността е придобиване на фундаментални теоретични познания в областта на икономическата теория, за различните икономически парадигми и теоретични школи и направления във всяка от тях, за осъществяване на изследователска, преподавателска и консултантска дейност на национално и наднационално равнище.

В трети курс на специалността се изучават задължителни и избираеми учебни дисциплини в областта на основните икономически теории, които имат връзка с обяснението на икономическите реалности през изминалия и настоящия век. Специално внимание е отделено на стопанската история на България, Европейския съюз и света като емпирична основа за възникване, развитие и смяна на господстващите научни парадигми и теории. Има и редица интердисциплинарни учебни курсове, засягащи областта на управлението, политологията, правото, институционалните теории.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми учебни дисциплини в още по-конкретни теоретични направления на съвременната политическа икономия и количествения анализ на националните и глобалните икономически процеси и явления. Сериозно е застъпен сравнителният анализ на различните икономически теории като фундамент за изграждане на ефективни макроикономически политики.

Завършилите специалността могат да работят като: изследователи на националната и глобалната икономика, преподаватели по икономика в университети и други образователни структури, специалисти и съветници в научноизследователски и консултантски институции, както и в неправителствени организации в сферата на всички направления на макроикономическия анализ и макроикономическата политика.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+