beta версия

Предприемачество

Предприемачество в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Предприемачество горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

В новата за България специалност "Предприемачество" се подготвят висококвалифицирани предприемачи, мениджъри и специалисти, действащи успешно в динамична и висококонкурентна, включително международна бизнес среда.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни дисциплини: "Бизнес мениджмънт", "Финансиране на бизнес организацията", "Количествени методи", "Иновации в бизнеса", "Управление на човешките ресурси", "Управленски информационни системи", "Логистични системи", "Системи за управление на качеството", "Управление на отношенията с клиенти", "Стратегическо бизнес планиране", "Клъстерна икономика" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални дисциплини: "Създаване на нов бизнес", "Предприемачески мениджмънт", "Мениджмънт на растежа", "Маркетинг на малките и средните фирми", "Психология на предприемаческата дейност", "Корпоративно предприемачество", "Социално предприемачество", "Фамилен бизнес", "Водене на преговори" и др.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: предприемачи - основали, управляващи и развиващи свой или в съдружие бизнес (някои още по време на следването си); вътрешнофирмени (корпоративни) предприемачи в големите фирми, подпомагайки генерирането, трансфера и комерсиализирането на иновации; многофункционални мениджъри и специалисти в малките и средните фирми; специалисти по публично-частно партньорство; експерти в консултантски фирми; експерти в европейски структури и проекти на ЕС.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+