beta версия

Социология

Социология в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Социология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

  • Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща социология, Статистика, Политология, Въведение в икономиката, Увод в социалната психология; практически курсове като - История на социологическите идеи, Изграждане на социологическите знания, Институции и социална регулация, Социология на всекидневието и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

  • Практическото обучение включва изследвания в Лабораторията по социология на НБУ, стажове в социологически и маркетингови агенции, областни и общински администрации, неправителствени организации и средства за масово осведомяване.

  • Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Франция и Германия.

Професионална реализация:

  • Притежаватe знания в областта на история на социологията и теория и методология на социологическото познание; за основните социологически традиции; за главните теоретични области и актуалните изследователски полета на социологията; за структурните особености на съвременното българско общество;

  • Придобиватe умения за прилагане на количествени и качествени методи за анализ; за организиране и провеждане на емпирични социологически изследвания; за използване на съвременни модели при работа със статистическа информация.

  • Завършилите програмата са: социолог; специалисти в областта на науката, образованието, медиите, агенциите за изследване на общественото мнение, маркетинговия сектор.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+