beta версия

Българска филология

Българска филология в ЮЗУ - Блогоевград

Югозападен университет ''Неофит Рилски''

Университети със специалност Българска филология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" включва знания в областта на историята и съвременното състояние на българския език и литература; същността и функциите на фолклора и етнологията, както и основни знания в областта на световната литература.

В съответствие с Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" студентите от специалност Българска филология имат право паралелно да се обучават и по друга специалност - след завършване на първи курс и успешно положен съответен кандидатстудентски изпит.

Обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" завършва със задължителен писмен държавен изпит по български език или литература или със защита на дипломна работа.

След допълнително обучение в рамките на 4-годишния курс на обучение и положен практико-приложен интегрален държавен изпит, студентите могат да придобият и професионална квалификация "учител по български език и литература".

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+