beta версия

Журналистика

Журналистика в БСУ - Бургас

Бургаски свободен университет

Университети със специалност Журналистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Застъпени са учебни предмети, подпомагащи усвояването на знания в основните тематични направления на журналистическото творчество – политика, бизнес, култура, социални проблеми. Студентите овладяват писането, редактирането и представянето на журналистически текстове за пресата и агенциите, изучават принципите на графичния дизайн и компонентите на образната журналистика. Получават знания за спецификата на електронните медии, за изразните средства, жанровете и формите на радио-, телевизионната и онлайн журналистиката, за принципите и практиките на програмирането у нас и в чужбина. Обект на внимание са съвременните тенденции в световните и нашите печатни и електронни медии, както и в агенционната журналистика. Осигурена е профилна подготовка в областите печат, радио и телевизия. Провеждат се стажове в учебни студиа и в реални медийни условия.

Професионална реализация:

Бакалаврите по журналистика се реализират като: репортери, коментатори, редактори, публицисти в печатните и електронните медии и информационните агенции; ръководители на пресцентрове; експерти в рекламни агенции; преподаватели и ръководители в специализирани звена за журналистическа дейност у нас и в чужбина; издатели; медийни агенти.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+