beta версия

Журналистика

Журналистика в НБУ - София

Нов български университет

Университети със специалност Журналистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Увод в социалната психология, Митология и религия, Обща социология, Наука за литературата и др.; практически курсове като - Практика на средствата за масова комуникация, Комуникационни практики, Специфика на различните средства за масова комуникация, Медия тренинг и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

Практическото обучение включва Лятна школа по връзки с обществеността, работа във Вестника на НБУ - "Университетски дневник", сп. "Следва", информационна агенция CROSS, вестникарска група България, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, БНТ, БНР, Съвет за електронни медии, практика в печатни, електронни и интернет медии и др.

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия и Франция.

Професионално развитие:

Знания в областта на теориите на комуникациите, медиязнанието, журналистическата практика;

Умения за работа в електронните и печатните медии.

Завършилите програмата са: журналист, кореспонденти и репортери в телевизии, вестници, информационни агенции, продуценти на телевизионни новини, програмни експерти в радиа и телевизии.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+