beta версия

Журналистика

Журналистика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Журналистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

При бакалавърската степен обучението се провежда по учебна програма, в която учебните дисциплини са групирани в три модула – задължителни, избираеми (с лятна практика по избрания медиапрофил) и факултативни дисциплини. Студентите се обучават в три медийни профила - печат и агенционна журналистика, радио и телевизия - като специализацията става по избор след завършен втори семестър, и три тематични профила - икономическа и вътрешнополитическа журналистика, международна журналистика и културна журналистика - за четвърти семестър, изборът се извършва след завършен трети семестър.
За придобиването на бакалавърска квалификация студентите проследяват дисциплини в общ обем от: 3030 часа в профил “Печат и агенционна журналистика”, 3015 – профил “Радио” и 3030 – в профил “Телевизия”.
Дисциплините от задължителния модул са въвеждащите курсове от областта на медиите и масовата комуникация, социалните науки, филологията.
Задължителните дисциплини от учебния план на специалността „Журналистика” гарантират усвояването на базисния обем от познания по специалността.
Избираемите дисциплини са разпределени в три изборни специализации (медийни профили), чрез които се въвежда профилиране на студентите в различните сфери на медиите, напълно в духа на изискванията на Закона за висшето образование.

  • Избираемите медиапрофили са:

    • Печат и агенционна журналистика;

    • Радио;

    • Телевизия;

       

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+