beta версия

Биология - обща и приложна

Биология - обща и приложна в НБУ - София

Нов български университет

Университети със специалност Биология - обща и приложна горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Биология, Биологична антропология, Човешкият мозък, Основи на информатиката, Увод в алгоритмите и програмирането, Математика, Глобалният свят; практически курсове като - Човешкото тяло, Неорганична химия, Ботаника, Зоология, Микология и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

Практическото обучение включва работа в лабораторията по биология на НБУ.

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия и Франция.

Професионално развитие:

Знания в областта на химията, биохимията, генетиката, биотехнологиите, биоинформатиката, микробиологията и др.

Умения за работа с класически и модерни методи в биологични лаборатории.

Завършилите програмата са: биолог; експерт-биолози, микро-биолози, генетици в медико-диагностични и ветеринарно-медицински лаборатории, в Агенцията по храните и др.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+