beta версия

Логопедия

Логопедия в НБУ - София

Нов български университет

Университети със специалност Логопедия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

  • Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща психология, Невробиологични основи на човешкото поведение, Основи на социалната политика; практически курсове като - Мозъкът на човека - строеж и функции, Интеграция на деца със специални образователни потребности, Езикова и речева патология, Психични разстройства, Методи за изследване на езиковите и речеви нарушения, Психолингвистични теории за овладяване на езика и др. През третата и четвъртата година обучението в програмата се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми със силен акцент върху придобиване на умения посредством широко застъпване на практическото обучение и стажа.

  • Практическото обучение включва работа под супервизия в "Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст" на НБУ, кабинети в специализирани клиники и училища.

  • Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия и Испания.

Професионална реализация:

  • знания в областта на езиковата и речевата патология;

  • умения за диагностика и превенция на езикови и речеви нарушения, за провеждане на индивидуални, семейни, екипни сесии.

  • Завършилите програмата са: логопед - специалист, който може да работи с деца и възрастни с нарушения на езика и говора, в когнитивното и емоционално развитие и вторично появяващи се поведенчески и социални проблеми.

 

горе

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+