beta версия

Логопедия

Логопедия в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Логопедия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Логопедът е специалист, който се занимава с профилактика, диагностика, терапия и консултация на нарушенията на комуникацията. В този контекст комуникацията включва всички процеси, свързани с разбирането и пораждането на устната и писмената реч, заедно с всички форми на невербално общуване.

Професионална реализация:

След завършване на бакалавърска степен по логопедия студентите могат да се обучават в следните магистърски програми:

    •  Комуникативни нарушения на развитието

    •  Афазиология

    •  Комуникативни нарушения при сензорна недостатъчност

    •  Гласови нарушения

    •  Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+