beta версия

Логопедия

Логопедия в ЮЗУ - Блогоевград

Югозападен университет ''Неофит Рилски''

Университети със специалност Логопедия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността Логопедия има над 20 годишна история и е утвърдена сред специалностите от направление здравни науки в областта за комуникацията при лица с езикова, говорна и слухова патология.

Обучението на студентите се осъществява от над 40 хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.

Учебният план на специалността е структуриран, съобразно изискванията на Международната асоциация по Логопедия и фониатрия ( IALP ) и отговаря на стандартите на Перманентния комитет за връзка с логопедите към Европейския съюз (CPLOL).

Логопедът трябва да може да познава целият диагностичен и терапевтичен инструментариум и процедури, за да въздейства върху горепосочената патология.

При необходимост логопедът е в състояние да провежда консултантска дейност с деца с увреждания, техните родители или работи в екип с офталмолози, ортодонти, оториноларинголози, фониатри, невролози, психолози, аудиолози и психиатри в специализирани клинични заведения, центрове за рехабилитация на слуха и говора и др.

Обучението на бъдещите логопеди се осъществява в базови специализирани заведения, диагностични центрове и в собствена университетска клинична база за практическо обучение. Специалността разполага с уникална компютъризирана апаратура за диагностика на езикови и говорни нарушения от фирма Kay Pentax, САЩ.

Издава собствено научно списание и използва собствен специализиран ресурсен център.

Обучението в специалност Логопедия предлага възможности на студентите си да специализират по говорна патология в рамките на 1 семестър в университетите в Гент, Белгия: Рур, Бохум, Германия: КАТНО, Кортрейк, Белгия и др. / По програма Socrate/Erasmus/.

Катедрата има участие в международни програми за академичен обмен на ниво преподаватели и осигурява гост - лектори от университети от страни на Европейският съюз и САЩ.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+