beta версия

Археология

Археология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Археология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

В специалност Археология се подготвят археологически кадри за музеите в София и страната, както и за научните институти към БАН, университетите и др. Предвид археологическото богатство на България, което включва паметници от праисторията, класическата и средновековната археология, специалността е структурирана с оглед подготовката на специалисти във всяка една от тези области. Обучението продължава четири години, осем семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини се изучават от всички студенти. Освен основните археологически дисциплини, студентите се подготвят и по история (от античност до късно средновековие). Изучават се и ред допълващи дисциплини (етнология, архитектурна археология, антропология, нумизматика, епиграфика, класически езици и др.), които дават възможност за интердисциплинарен подход при изследване на археологическите култури и допълват фундаменталната широкопрофилна подготовка на бъдещите археолози. Много и разнообразни, с възможност за избор и с периодично сменяща се тематика са избираемите дисциплини. Всеки студент изучава минимум две избираеми дисциплини с хорариум не по-малко от 45 часа всяка. Те се изучават в ІІІ и ІV курс и се набират от предложените в учебния план на специалността или от специализациите по стара история и тракология, средновековна българска история и история на Византия и балканските народи в ИФ на СУ. Трите курсови работи са задължителни. Те се предават в края на II, III и IV курс. Трите теренни практики също са задължителни. Те се провеждат през летните месеци след I, II и III курс съответно на праисторически, тракийски (или класически) и средновековен обект под ръководството на преподавател от специалността. Продължителността на всяка практика е 20 дена (без дните за пътуване). Студентите могат да изучават факултативно чужд език и спорт. Студентите по археология могат да придобият факултативно учителска правоспособност по история. За целта освен предвидените в държавните изисквания специални дисциплини и учебна практика те задължително изучават и основните исторически дисциплини от периодите на новата и съвременната история. Обучението приключва с полагането на писмен държавен изпит. Задължително условие за допускането до изпита е студентите да са положили успешно изпити по всички задължителни и необходимото минимално количество избираеми дисциплини съгласно учебния план.

Професионална реализация:

В специалност Археология се подготвят археологически кадри за музеите в София и страната, както и за научните институти към БАН, висшите училища, Института за паметниците на културата и др. Предвид археологическото богатство на България, което включва паметници от праисторията, класическата и средновековната археология, специалността е структурирана с оглед подготовката на специалисти във всяка една от тези области. Задължителните археологически дисциплини осигуряват широкопрофилната подготовка на бъдещите археолози. Учебния план застъпва и необходимия минимум задължителни исторически дисциплини, както и ред допълващи дисциплини като епиграфика, етнология, архитектура, антропология, нумизматика и др., които дават възможност за комплексен и интердисциплинарен подход при изследване на археологическите култури. Много и разнообразни са избираемите дисциплини, които осигуряват на студентите възможност за навлизане в избрана от тях спациализирана археологическа проблематика. Студентите се подготвят по класически езици (гръцки и латински) и имат възможност да изучават факултативно други езици по избор, както и да практикуват спорт. През три от учебните години студентите участват в археологически разкопки и теренни археологически разузнавания на обекти от праисторията, античността и средновековието. Като избираема опция те могат да придобият правоспособност като учители по история; за целта освен съответния модул със задължителни и избираеми дисциплини и практики задължително изучават и нова и съвременна българска, балканска и обща история. Бакалавърската степен на обучение завършва в VIII семестър с писмен държавен изпит.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+