beta версия

Педагогика

Педагогика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Педагогика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

В тази специалност Факултетът по педагогика предлага на своите студенти солидна фундаментална, специализирана и приложна педагогическа подготовка, както и задълбочена психологическа, социологическа, етическа, правна, медико-хигиенна, социална и организационно-управленска подготовка. Успешно завършилите студенти (редовно и задочно обучение) получават образователно-квалификационна степен бакалавър по педагогика , която им дава възможност да работят като педагогически съветници във всички училища, като учители по педагогика (в училища с педагогически профил), като възпитатели - във всички учебно-възпитателни институции, както и в институции от „закрит тип“ (възпитателни училища-интернати, домове за деца и юноши, детски оздравителни заведения, общежития), като начални учители, както и инспектори в детски педагогически стаи. След края на обучението си в бакалавърската степен студентите с много добър и отличен успех могат да продължат обучението си в магистърска степен по педагогика.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следните линкове:

за редовно обучение:

за задочно обучение:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+