beta версия

Политология

Политология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Политология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалност политология цели да формира способност за свободно и самостоятелно осмисляне на обществото като реалност, която би следвало да бъде подреждана и управлявана от самите нас. Основава се на широко интердисциплинно знание за обществото, отворено към новите идеи и последните тенденции в съвременната политическа наука

Професионална реализация:

Специалността подготвя широкопрофилни кадри със сериозна интердисциплинарна подготовка, които могат да се реализират в различни сфери на обществения живот. Възможности за реализация и за по-нататъшно развитие

Завършилите политология могат да се реализират като специалисти, експерти и преподаватели в сферата на държавните институции, правителствени и неправителствени организации, политически партии, профсъюзи, международни организации, масмедиите.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+