beta версия

Политология

Политология в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Политология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението е съобразено с учебните планове на водещи университети в Европа и света. Катедрата по политология в УНСС - първата в България, приета за член на Европейския консорциум за политически изследвания (Есекс, Великобритания), е определена от списание "European Journal of Political Research" (август 1999 г.) като една от "най-значимите катедри по политология в България и Югоизточна Европа". Само в УНСС студентите по политология получават солидна подготовка по основни икономически дисциплини, което ги прави уникални специалисти.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят и се реализират като: експерти-политолози за подготовка на законопроекти, работа с оперативна документация, изработване и контрол на приложението на управленски решения в централната и местната власт; мениджъри на политически партии, синдикати, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; кореспонденти, наблюдатели и коментатори в печатни и електронни медии; политически анализатори и изследователи в университети, научни институти, социологически агенции; специалисти за връзки с обществеността във фирми и PR-агенции; предизборни консултанти и имиджмейкъри на държавни институции и политически партии; организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми; политически съветници на държавници и политици; специалисти консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес на частни фирми и организации с обществено значима цел; консултанти и посредници за решаване на социални конфликти - професионални, културни, етнически, религиозни и пр.; политически мениджъри и експерти в структурите на гражданското общество; професионални кадри за работа в институции, осъществяващи интеграционните връзки на България с ЕС и НАТО.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+