beta версия

Теология

Теология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Теология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

 •  Бакалавърът по теология трябва да има:

  • солидни широкопрофилни теоретични знания и практически умения във всички клонове на богословието - библейско, историческо, систематическо и практическо;

  • изградена способност за адаптивност към условията на професионална та си реализация;

  • придобити умения за самостоятелна професионална дейност и работа в екип.

 •  Бакалавърът по теология трябва да умее:

  • да прилага на практика придобитите във Факултета знания в конкретна богослужебна, певческа, ораторска и педагогическа практика;

  • да организира и ръководи успешно учебно-възпитателния процес при обучението по Религия;

  • да анализира точно и вярно теоретическите тенденции и насоки в учебно-възпитателната работа при обучението по Религия;

  • да намира подходящи подходи за общуване с вярващите (особено онези, които желаят да станат духовници) и учениците, на които преподава.

Професионална реализация:

 • Завършилите специалност Теология (редовно и задочно обучение) могат да упражняват дейност като:

  • свещенослужители на ведомството на БПЦ;

  • администратори на църковното ведомство (Св. Синод, митрополии, манастири, архиерейски наместничества);

  • служители в Социалното ведомство както на държавата, така и на Църквата;

  • научни работници на Богословските факултети в България, Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия и Църковно историко-археологическия музей;

  • учители в средните духовни училища, както и във всички начални и средни светски училища, в които се преподава Религия (след придобита професионална квалификация "Учител по религия");

  • изследователи в областта на църковната археология и християнското изкуство;

  • консултанти, представители и ескперти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции

  • да продължават обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър" и научно-образователна степен "доктор";

  • да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+