beta версия

Публична администрация

Публична администрация в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Публична администрация горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Образователната цел на специалност "Публична администрация" е в съответствие със съвременните тенденции в развитието на образованието и социално-икономическата практика и е съобразена с квалификационните изисквания, заложени в програмите на водещи европейски университети. Характерно за обучението е много голямата интердисциплинарност, изразяваща се в изучаване на дисциплини по направленията: икономика, управление, политология, социология, психология, право, европейска интеграция и др.

В резултат на обучението студентите придобиват умения за: анализ и оценка на териториалните системи; разработване и ефективно управление на публични програми и проекти; формиране и реализация на публични политики и стратегии; прилагане на подходи и инструменти за преструктуриране на публичния сектор; консултиране за решаване на проблеми в публичната администрация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват фундаментални и специализирани знания в областта на: теоретичните основи на икономиката и управлението на публичния сектор; методологията и методиката на социално-икономическия анализ и изследванията на териториалните системи; централната и местна администрация; териториалното и административно устройство; управлението на фирмите в публичния сектор и на неправителствените организации; администрирането на публични политики, програми и проекти; управлението и администрацията на международни институции и организации.

Завършилите специалността могат професионално да се реализират в: административните структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; областната и общинската администрация; административните структури на национални и международни институции; административните структури на неправителствените организации.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+