beta версия

Европеистика

Европеистика в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Европеистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността е ориентирана към подготовка на необходимите спе­циалисти на европейските приоритети във външните отношения на стра­ната. Структурирана в професионално направление "Политически науки", тя се отличава с конкурентните предимства и традиции на УНСС във висшето образование. В курса на следване студентите получават задълбочени теоретични и приложни знания и умения за адаптиране към процесите на европейския континент и използването им за просперитета на България.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят във: държавните органи, осигуряващи европейските приоритети на България, политическата система на страната, европейските институции и администрация, български и международни/европейски бизнес организации.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+