beta версия

Международни икономически отношения

Международни икономически отношения в БСУ - Бургас

Бургаски свободен университет

Университети със специалност Международни икономически отношения горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението по специалността формира компетенции в сферата на международните икономически отношения с акцент върху европейските и международните стандарти в управлението на бизнеса, външнотърговските сделки и операции и функционирането на транснационалните и мултинационални корпорации и международните икономически организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността „Международни икономически отношения”, чрез придобитите знания, умения и натрупаните професионални компетенции могат да намерят реализация в структурите на ескспортно и импортно ориентираните фирми и международните корпорации, туристическите фирми, в търговските отдели на фирмите, както и в публичните институции свързани с външноикономическата дейност.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+