beta версия

Международни икономически отношения

МИО в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Международни икономически отношения горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността е традиционна за УНСС и съществува от 1952 г. Нейни аналози в чужбина са: Copenhagen Business School, Warwick Business School, Икономически университет - Прага, Viena Wirt­schaft­s­universitat. Подготвят се специалисти в областта на капиталовите пазари, международния финансов инженеринг, моделирането в маркетинга, пазарните анализи и прогнози, международните преговори и комуникации, управлението на инвестиционни проекти, корпоративното управление, актуалните проблеми на присъединяването към ЕС.

Професионална реализация:

Възможности за работа във: български фирми, осъществяващи външноикономическа дейност, дъщерни компании и представителства на чуждестранни фирми, смесени фирми с български и чуждестранен капитал, ръководни кадри на висше и средно управленско равнище в държавната и местната администрация, банките, борсите, неправителствените организации и други институции с международна дейност.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+