beta версия

Международни икономически отношения

Международни икономически отношения в ВСУ - Варна

Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''

Университети със специалност Международни икономически отношения горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението в специалност "Международна икономика и търговия" развива знания и умения в областта на международната икономика и влиянието й при формирането на благосъстоянието на нациите. Студентите придобиват задълбочени знания и умения в сферата на световната икономика търговията и международния бизнес. Специалността е предназначена за подготовка и обучение на студенти с професионални интереси в областта на международната икономика, търговските практики на съвременната стопанска организация и е ориентирана към международната бизнес среда.

Подготовката на студентите е отговор на потребността на пазара от специалисти с международен профил на търговско икономическо и юридическо образование. Специалността предлага професионални знания и опит в оперативната външноикономическа дейност – подготовка, сключване и реализация на международните търговски сделки на различните фирми и организации. Обучението е тясно свързано и съобразено с перспективите за развитие на българската икономика и политика, ориентирани към активно участие в международните икономически и политически процеси.

Професионална реализация:

 • Завършилите специалност "Международна икономика и търговия" могат да се реализират в различните направления на бизнеса и администрацията:

  • производствени предприятия;

  • търговски организации;

  • различни държавни ведомства и организации;

  • местната администрация;

  • международни организации;

  • финансови институции – банки, застрахователни институции, инвестиционни фондове и др.;

  • научноизследователски институции;

  • европейските институции в рамките на ЕС;

  • чуждестранните фирми на територията на Република България и извън нея;

  • задгранични мисии, посолства и др. структури.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+