beta версия

Международен бизнес

Международен бизнес в ИУ - Варна

Икономически университет - Варна

Университети със специалност Международен бизнес горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

„Международен бизнес” е първата специалност в ОКС „Бакалавър” за обучение на български и чуждестранни студенти с преподаване на английски език. Програмата предоставя знания и изгражда практически умения в областта на международния бизнес, икономиката и управлението. Специалността се създава в отговор на промените в обкръжаващата икономическа среда, глобализацията на бизнеса, развитието на нови форми на международен бизнес.
Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.
Целта на програмата по „Международен бизнес” е да подготви квалифицирани икономисти, които да работят в различни международни бизнес организации и техни подразделения, да мислят креативно и да анализират бизнес процесите.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Международен бизнес” могат да се реализират в областта на външната търговия, международната банкова и финансова дейност, международния транспорт и спедиторската дейност, международната логистика, международния туризъм и др.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+